velká terénní hra pro dětské oddíly

Novinky

Válka o Cintru 2018 se koná 27. – 30. 9. 2018 v okolí skautské základny Orlovy.

Na místě bude zajištěna pitná voda, louka na táboření (a na ní ohniště – vařiče také nejsou od věci) a WC. Během hry i na místě je zajištěna zdravotnická služba.

K dispozici vám bude i letos Krčma s Kofolou.